ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : MR.PUNYAPHOL POOMPAISARN (AOT)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : -
อีเมล์ : punyaphol2521@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Hylifenetwork
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 199, ถ.รัชดาภิเษก, คลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มิ.ย. 2555,06:56 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.133.83


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล