ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูอรวรรณ บรรพต รับโล่ห์การประกวดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ 28-30 ส.ค.2560
               นางสาวอรวรรณ  บรรพต ครู โรงเรียนวัดท้ายเกาะ รับโล่ห์จากหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากการประกวดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมปรินท์  พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2560,11:32   อ่าน 566 ครั้ง