ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทำดี...มีรางวัล 3 ม.ค.2562
          3 มกราคม 2561 นางสาวอรวรรณ  บรรพต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
มอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้

 
      1. เด็กชายอติเทพ  จำรัสศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
      2. เด็กหญิงปารณีย์  ยอดทะนุง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
      3. เด็กหญิงณัฐนิช  ชินทะวัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
      4. เด็กชายจักรพงศ์  ทองอ่อน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
      5. เด็กชายธวัชชัย  หันธำรง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
      6. เด็กชายกัญจน์  สันธา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
      7. เด็กชายนัสฐพงศ์  พวงบุญชู  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,18:11   อ่าน 376 ครั้ง