ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
9 มกราคม 2562 ประเมินครูดีเด่น เพื่อคงสภาพ
              คณะกรรมการจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 9
ได้เดินทางมาประเมินครูดีเด่น เพื่อคงสภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ผู้เข้ารับการประเมิน คุณครูอรวรรณ  บรรพต
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,20:33   อ่าน 237 ครั้ง