ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11 ม.ค.2562 มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
          11 มกราคม 2562  นางชนัญญา  ศิริวุฒิ  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน พร้อมกันนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
ด.ญ.ณัฐณิช ชินทะวัน ชั้น ม.1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ญ.ปารณีย์ ยอดทะนุง ชั้น ม.1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ช.อติเทพ จำรัสศรี ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ช.จักรพงศ์ ทองอ่อน ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ช.ธวัชชัย หันธำรง ชั้น ม.1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ช.กัญจน์ สันธา ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ช.นัสฐพงศ์ พวงบุญชู ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,09:21   อ่าน 148 ครั้ง