ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
16 มกราคม 2562 วันครูแห่งชาติ
             16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดท้ายเกาะร่วมกิจกรรม
วันครูแห่งชาติที่โรงเรียนคลองบ้านพร้าว และเข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับ ม.ต้น สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1
        ได้แก่ นางสาวอรวรรณ  บรรพต
- รางวัลครูดีเด่น ระดับดีเด่น คงสภาพ ปีที่ 2 
        ได้แก่  นางสาวอรวรรณ  บรรพต
- รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
        ได้แก่  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ได้แก่


1. นายวิชา  ชำนาญวาด
2. นางชนัญญา  ศิริวุฒิ
3. นางสาวธาริดา  ศุภารัตน์
4. นางสาวปนิตา  สมานเมือง
5. นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิไชยกูล
6. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
7. นางสาวพรพรรณ  ภาคพานิชย์
8. นางสาวปรวรรณ์รัตน์  พิมพรม
9. นางสาวพชรมน  ยอดคำมี
10. นางสาวชนาธินาถ  สมานทรัพย์


นางสาวอรวรรณ บรรพต รับรางวัลครูดีในดวงใจ
นางสาวอรวรรณ บรรพต รับรางวัลครูดีเด่น
นางสาวอรวรรณ บรรพต รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวอรวรรณ บรรพต รับรางวัลครูดีในดวงใจ
นางสาวอรวรรณ บรรพต รับรางวัลครูดีเด่น
นางสาวอรวรรณ บรรพต รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางชนัญญา ศิริวุฒิ รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
นางชนัญญา ศิริวุฒิ รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นายวิชา ชำนาญวาด รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวปนิตา สมานเมือง รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวธาริดา ศุภารัตน์ รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์ รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรม รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,16:23   อ่าน 1838 ครั้ง