ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
7 ก.พ.2562 เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบทุนหม่อมงามจิตต์
               7 ก.พ.2561 นางดลวสา  บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบทุนหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ซึ่งเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ เด็กหญิงวรางคณา  แซ่ผู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,20:18   อ่าน 410 ครั้ง