ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11 พ.ย.2562 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
         11 พ.ย.2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยร่วมกันจัดกิจกรรรมให้ความรู้ประวัติวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกวดกระทง และร่วมลอยกระทงที่วัดท้ายเกาะใหญ่
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,19:00   อ่าน 1803 ครั้ง