ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
17 มิ.ย.2563 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษาของคุณครูอรวรรณ บรรพต
           17 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. คุณครูอรวรรณ  บรรพต ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ เข้ารับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) จากคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,21:52   อ่าน 84 ครั้ง