ภาพกิจกรรม
27 ต.ค.2564 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงงานคุณธรรม สพฐ.
          27 ต.ค.2564 โรงเรียนวัดท้ายเกาะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงงานคุณธรรม สู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 15 โรงเรียน      ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน โดยมี ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายโครงและขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ประสบความสำเร็จต่อไป
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,18:00   อ่าน 251 ครั้ง