ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวธาริดา ศุภารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย