ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวธาริดา ศุภารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรำพึง พิงผักแว่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1