ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวธาริดา ศุภารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย