ปฐมวัย

นางสาวธาริดา ศุภารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรำพึง พิงผักแว่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1